NEW WEBPAGE

Come visit us at the new blog at http://www.gatetocreate.dk/blog

Advertisements

Har du overvejet, at din historie kan hjælpe andre?

Gæsteblog af Nynne Christiansen fra Startup Steps

Skridtet til at starte op selv kan være stort og at overvinde de mange små forhindringer undervejs udmattende. Men så snart de er overvundet, så er forhindringerne glemt og fortid. Det betyder også, at de erfaringer der er vigtigst for kommende entreprenører glider i baggrunden og det er et problem, når vi kun hører historierne bag de store verdenskendte opstartsvirksomheder. De er så langt i deres udvikling, at alle udfordringerne ved opstart for længst er glemt.

Det er de nære rollemodeller, dem hvor man tænker, ”hvis han kan, så kan jeg også” der for alvor inspirerer ikke bare til at drømme, men til at tage handling.

Er du i processen med at starte op, er du altså den bedst egnede til at inspirere andre i samme situation. Jeg vil derfor opfordre dig til, at hjælpe andre ved at fortælle din historie, enten ved at skrive den ned, eller lave en podcast og på www.StartupSteps.dk dele den med kommende og nuværende entreprenører. Det er også muligt at stille op som foredragsholder på siden og via din fortælling, direkte inspirere andre til at starte op.

Seeking Head of International Relations

Head of International Relations

As one of our current head of International Relationships, and co-founder Keld Lundgaard, have to leave the organization, we are now seeking for a new person to take his role. Gate to Create has build up a very strong collaboration with similar organization throughout the world, and is using the knowledge to feed into the Danish student entrepreneurial environment. It will upon you to take this collaboration even further and bridge it to the national scene.
Read more about our international branch: http://www.icueonline.com

Read more about the position at: http://db.tt/LZ3gUo6p

MakeSense social business workshop – what happened?!

Written by Natalia Dudareva, part of the MakeSense Crew.

 

On March 8th MakeSense crew in Copenhagen organised a hold-up at CBS for Knowable.org thanks to Gate to Create.

MakeSense is an open project which challenges people for social business online, through the international network created around the project and the upcoming online application, and offline through creativity workshops also called hold-ups.

MakeSense in one minute

What is a hold-up?

A hold-up is a 2-hour creativity workshop where 8-15 people tackle a specific problem of a social entrepreneur through opening up their imagination. Each hold-up finalizes with defining the concepts answering to that challenged explained in video prototypes.

This time the hold-up was dedicated to solving the challenge of bridging the gap between the online platform knowable.org with offline activities. At the end of the workshop the small sub-teams of participants presented the concepts they developed and we made video-prototypes.

We set three main objectives to achieve in order to solve the challenge:

  1. Formulate creative strategies to bridge the gap
  2. Create additional value of the link for the engaged social network
  3. Quantify the incentives to engage in the online-offline link

This is one of the concepts that was developed during the event:

In order to find out more about MakeSense and this particular hold-up, visit our blog on www.we.makesense.org

To follow MakeSense:

www.facebook.com/makesensefanpage

www.twitter.com/makesensetwitts

To follow Knowable.org:

www.facebook.com/knowableorg

www.twitter.com/knowableorg

Pre-Venture Cup Workshops at DTU!

A very cool new initiativ for you looking to enter Venture Cup this spring!

Pre-Venture Cup is a new collaboration between DTU and Venture Cup supported by Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab. It is aimed at students that wish to work with entrepreneurship for the first time and those who wish to further qualify their existing business plan or application for the National Venture Cup competition (application deadline is 7 May 2012).

Read more about the workshops in the pdf below:

Pre-Venture Cup – spread the word

National Conference 2012

On Saturday February 25th we hosted the 2nd  annual national conference, this year hosted by Kickstart Aalborg. The purpose of the day was to share the knowledge gained over the past 12 months, and to get advice from professionals, whom were guest speakers during the day.

The day was packed with networking, presentations of the member organizations, and their currents project, but also their different hurdles.

Furthermore, as an inspiration for the entrepreneurial students to just jump into their projects, Mads Peter Vejby the creator of M1, was the opening keynote. Not only has he been very successful with his start-ups, but also his first start up was founded by as little as 70.000 kr., the money earned from selling his motorbike.

The final workshop served to discuss best-cases. The participants were spilt into five groups, to share experience on the following areas: PR, Social media, Events, Fundraising, and Volunteers. This led to the sharing of good and bad experiences, but also ideas to be used in the future. The outcome of this workshop will be publish on the blog and/or website in the neatest future

The intense day of networking, workshops, and presentations was closed by Lars Krull. Lars who is a senior adviser in the area of financial planning and entrepreneurship shared his experience, emphasizing on how to avoid making the fatal mistakes that will kill your business.

To make sure this day wasn’t fatal for the participants, we ended the day with dinner and a couple of beers. Overall a great day that once again added to the foundation of the student entrepreneurial culture.

 

See the program of the day in the booklet:

http://db.tt/Y6lku4Gs

 

Thanks to all participants, and our kind sponsors:

Collaborative Sponsors: KPMG, Microsoft, CIEL, SEA

Silver Sponsors: IDA, Dansk Industri, Presswire

Looking forward to seeing you next year!

 

Visit at ITU-Innovators Hacknight

Last Thursday Gate to Create visited the first Hacknight session at our member ITU-Innovators.

See some videos from it below. 🙂

If you want to participate in the next hacknight session be sure to join ITU-Innovators on Facebook: http://www.facebook.com/ituinnovators

Gate to Create in Berlingske Business!

Today Gate to Create featured in Berlingske Business online.

Read more about what we had to say here: http://bit.ly/wEuu63

 

Erasmus Montanus er tilbage på KUA – En tilstandsrapport

Af Maibrit Dessau, co-founder af HumEnzym

Den fremtidsorienterede ledelsen på KUA blev i løbet af sommeren 2011 udskiftet med en mere traditionel ledelse, og det har allerede nu haft store konsekvenser for innovations- og entreprenørskabsundervisningen på fakultetet og andre projekter, der skulle sikre, at de humanistiske studerende blev rustet til en global fremtid, hvor et entreprenørialt mindset er idealet.

Maibrit Dessau er co-founder af HumEnzym og har siden foråret 2010 arbejdet på at udbrede entreprenørskab blandt humanister og skabe netværk og samarbejde med det entreprenøriale miljø i Danmark.

For 300 år siden skrev historieprofessor Ludvig Holberg sin berømte komedie, Erasmus Montanus, om en ung mand, der drager til København for at studere og vender tilbage til bondesamfundet som en verdensfjern klogeåge, hvis viden umiddelbart synes nytteløs i forhold til at skaffe mad på bordet.

Den moderne humaniorastuderende skal ikke tilbage til kartoffelrækkerne, ligesom Erasmus Montanus, men derimod ud til et samfund bestående af globale virksomheder, der ønsker sig innovative og entreprenørielle medarbejdere. Men i stedet for at imødekomme samfundets ønsker om højtuddannede unge med et entreprenørielt mindset, syntes den nye ledelse på KUA at drømme om højtsvævende akademikere, der er kravlet så langt op i elfenbenstårnet, at de for længst har glemt at lillemor ikke er en sten, bare fordi man kan argumentere for det.

Det er koblingen af teori og praksis, der er vigtig at insistere på, og som er den værdifulde lærer, Holberg ønskede at huske os på i komedien om Erasmus Montanus. Da jeg i foråret 2011 var inviteret af tidligere videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen, til at holde et oplæg på konferencen Fremtidens Humanister, var min pointe netop også, at analyseteorien, som er grundstenen på Humaniora, er en meget vigtig kompetence at tilegne sig, men hvis vi skal uddanne os til at imødekomme en global og entreprenørial verden, så må vi også lærer at bruge analysen til at se muligheder og skabe værdifulde løsninger på problemet.

Indtil i sommers gik det godt på KUA. Katalyst blev oprettet som humanistisk væksthus i 2006, og afdelingen voksede fra at udgøres af den engagerede Trine Middelbo og til at bestå af fem fuldtidsansatte ildsjæle.

I 2010 forvandledes Katalyst til afdelingen for humanistisk innovation, og dens primære rolle er nu at bygge bro mellem forskere, studerende og erhvervsliv. Det grundlæggende for deres virke er tanken om, at innovation kan bruges som et pædagogiske redskab til at forvandle akademiske teorier til værdifulde løsninger på samfundets udfordringer. På den måde forenes grundforskning, teori og samfundsrelevante problemstillinger i en kategorisk og entreprenørial helhed.

Studerende, der har deltaget i Katalyst projekter, som fx Sommerskole i Serviceinnovation eller Faglig Innovations Workshops, udtaler, at deres uddannelse for første gang giver mening, og at deltagelsen har givet dem en faglig selvtillid, som de kan bruge i målretningen af deres studier og planlægningen af deres karrierer. Karen Lillelund Knudsen udtalte fx til Berlingske Tidende:

”… som humanist er man nok mere tilbageholdende med at tro på, at man kan være entreprenør. Men dette her kan få mig til at føle, at jeg også kan, fordi jeg får værktøj til at realisere noget af den viden, jeg har fra mit studie, og som jeg ellers ikke har tænkt ind i servicedesign, før jeg var med her.” Studerende sløjfer sommerferien for serviceinnovation, Berlingske Tidende, 24 August 2011

Nøgleordene er ”realisering af viden”, og det er netop dette element mange humanistiske studerende savner i deres undervisning. Derfor er det meget vigtigt, at der er en afdeling som Katalyst, der kan varetage denne funktion på KUA.

Nogle grundforskere på de velrenommerede og ”gamle” humanistiske fag har dog en helt anden opfattelse af sagen. De mener, at grundforskning er til for grundforskningens skyld, og ikke skal tynges af et krav om samfundsrelevans. Jes Fabricius Møller udtaler fx til universitetsavisen:

”Det er jo vanskeligt at gøre tibetansk grammatik eller middelalderlige palimpsester relevante for betalingsbalancen, og det er antagelig baggrunden for, at Katalyst simpelthen ignorerer humanistisk faglighed til fordel for deres egen forestilling om, hvad verden har brug for.” Katalyst er ikke humaniora, Universitetsavisen, 17.06.2011

Umiddelbart kan det se ud som om, visse humanistiske studier er svært forenelige med betalingsbalancen, men det er netop her Katalyst, igennem deres inoovations- og entreprenørskabskurser, gentagne gange har bevist, at de studerendes specifikke og nørdede viden faktisk blev relevant og værdifuld i mødet med erhvervslivet. Selv havde jeg oplevelsen af, at de kompetencer jeg havde tilegnet mig igennem en stor interesse for Karen Blixen og Søren Kierkegaards forfatterskaber, blev nøglen til at udvikle en exitstrategi for kriminelle bandemedlemmer under Copenhagen Welfare Challenge 2010. Forfatterskabernes centrale budskaber om menneskets motivation og identitet gav mig analyseværktøjerne til at forstå de kriminelles historier og basale behov. Det blev vigtigt i udviklingen af en løsning som ikke bare tog hensyn til samfundets krav, men tog udgangspunkt i at tilfredsstille de kriminelles behov for anerkendelse.

Men i stedet for at bruge kræfterne på at udvikle metoder til at bygge bro mellem fx tibetansk grammatik og erhvervskarrierer, peger de traditionsorienterede grundforskere fingre og griner hånligt af Katalyst forsøg på at gøre grundforskningen værdifuld. Jes Fabricius Møller udtaler:

”Jeg har ikke alene svært ved at se, hvad voksne mennesker skal bruge sådan noget til, men jeg finder det også problematisk, at fakultetet risikerer at gøre sig til grin ude i byen. Katalyst misbruger universitetets gode navn til at forlene deres tågesnak med et skær af autoritet. Hvis nogen leder efter en undskyldning for at skære ned i humanioras bevillinger, har de nu fået den.” Tom luft og pølsesnak på KUA?, Universitetsavisen, 09.06.2011

Da tidligere institutleder for Saxo (historieinstituttet) Ulrik Hedetoft blev ansat som dekan, blev Møllers bønner hørt, og nu er der for alvor nye toner på KUA: Katalyst’s bemanding blev i løbet af efteråret skåret ned til at bestå to faste medarbejdere, hvilket helt konkret har betydet et drastisk fald i innovations- og entreprenørskabskurser, fordi der simpelthen ikke er ressourcer til at opretholde dem.

Den brobygning, der før var imellem humaniora og erhvervslivet igennem disse kurser, og som både gav de studerende en forståelse af hvordan de kan bidrage til samfundet med deres viden, og erhvervslivet en forståelse af hvorfor humanistisk viden er værdifuld for betalingsbalancen, er nu næsten forsvundet.

Komedien om Erasmus Montanus rummer også en vigtig huskekage i denne sammenhæng. Da Erasmus Montanus ikke kunne bidrage med noget nyttigt, eller forklare værdien af hans uddannelse for landsbyens indbyggere, blev han til sidst presset til at fornægte at jorden er rund.

Den samme skæbne truer os humanister, hvis vi ikke lærer at omsætte vores viden til konkrete og omsættelige termer. Vi er selv ansvarlige for at kunne påvise nytten af vores viden overfor samfundet, og kan ikke forvente at lillemor eller samfundets indbyggere bare forstår den. Det er noget vi lærer igennem brobygning og samarbejde med erhvervslivet, og derfor er det utroligt vigtigt at bremse den nuværende KUA-ledelses strategi, og insistere på innovations- og entreprenørskabsundervisning på KUA.

E-Bootcamp på Stanford!

Er du en iværksætter med en rigtig god ide, og har vist at du har evnerne til at tage den videre? Så spild ikke muligheden for at søge at dele en uge sammen med nogle af de skarpeste hoveder i verden, og få inspiration og sparing til at tage ideen til det næste niveau! Studenterorganisationen BASES (Stanford) har åbnet op for 30 internationale deltagere til deres konference E-Bootcamp på Stanford den 10.-15. april.

Ansøgningsfrist: 21. februar

Link: http://www.ebootcamp.org

Advertisements